מים

From Wiktionary


ᎮᏊ (he)


מים (mayim) m. pl.

[1] ᎠᎹ (a-ma)